رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
اطلاعیه شماره ۶ نادکاپ ۲۴ – تمدید زمان ارسال فایل ها

اطلاعیه شماره ۶ نادکاپ ۲۴ – تمدید زمان ارسال فایل ها

بدلیل درخواست نمایندگان و شرکت کنندگان مبنی بر تداخل ارسال ویدئو های ثبت رکورد با ایام امتحانات پایانی مدارس، تاریخ ارسال ویدئو های ثبت رکورد و اکسل اطلاعات تا تاریخ ۷ تیر ماه تمدید می شود.

برگشت به بالا