رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

معرفی لیگ

دراین مسابقه دو ربات که یکی منوآل است و دیگری هوشمند باید یک جعبه مهمات را از یک محل به محل دیگر برسانند . برنده مسابقه تیمی است که مهمات را سالم ودر کمترین زمان به خط مقدم برساند.

برگشت به بالا