رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف
شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه ربات می‌بایست یک سیم حامل جریان در حدود ۳ تا ۴ آمپر را تشخیص داده و در مسیر سیم حرکت کند. در مسیر اجسامی قرار دارند که ربات باید آن‌ها را تشخیص دهد و جمع آوری کند.

برگشت به بالا