رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف
جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریفجنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریفجنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریفجنگجوی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در مسابقه جنگجو ربات‌ها می‌بایست در زمان مشخص مواضع مشخصی را فتح کنند و در درگیری‌های متقابل از هم امتیاز بگیرند.

برگشت به بالا