رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
جنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف
جنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

جنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریفجنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریفجنگجوی دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در مسابقه جنگجو ربات‌ها می‌بایست در زمان مشخص مواضع مشخصی را فتح کنند و در درگیریهای متقابل از هم امتیاز بگیرند.

برگشت به بالا