رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
حل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف
حل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

حل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

حل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

حل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

حل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

حل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

حل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفحل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفحل ماز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

این مسابقه شامل ۲ قسمت حل ماز و شمارش خطوط مشکی است. در ابتدای مسابقه داور ربات را در ابتدای مسیر قرار می‌دهد و ربات باید پس از عبور از خط سوم، تمامی چراغ ها را روشن کند و می‌بایست از خم‌ها و پیچ‌ها عبور کند و پس از عبور از خطوط مشخص شده ربات ادامه مسیر را طی کند.

برگشت به بالا