رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

معرفی لیگ

در این مسابقه دانش آموزان با توجه به مهارت خود در درست کردن مکعب روبیک با یکدیگر به رقابت می پردازند.

برگشت به بالا