رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
نانوشیمی نادکاپ شریف
نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریفنانوشیمی نادکاپ شریفنانوشیمی نادکاپ شریفنانوشیمی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

آزمون بصورت ۳ مرحله ای در مقطع دوم ابتدایی، متوسطه اول و دوم به طور مجزا برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

دانلود قوانین کامل این مسابقه

 

منابع این لیگ:

  • ده آزمایش اول کتاب «ازمایشهای شگفت انگیز»
برگشت به بالا